วิสัยทัศน์ :: “ เมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สังคมสงบสุข ทุกครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมสวยงาม ยั่งยืน ฟื้นฟูวัฒนธรรม นำชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมคิด เศรษฐกิจดีแบบพอเพียง ”                     
 
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
 
 

   
 
 
 ที่ตั้งและอาณาเขต
      เทศบาลตำบลคลองสวนตั้งอยู่  9/1 หมู่  2  ตำบลคลองสวน  อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และมีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้
      ทิศเหนือ
      ทิศตะวันออก
      ทิศใต้
      ทิศตะวันตก
ติดต่อ
ติดต่อ
ติดต่อ
ติดต่อ
ตำบลเกาะไร่  อำเภอบ้านโพธิ์   ตำบลคลองเปรง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตำบลเทพราช  อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตำบลบางพลีน้อย  ตำบลบ้านระกาศ   อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
ตำบลเปร็ง   อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ

 

 

 เนื้อที่
      เทศบาลตำบลคลองสวน  มีพื้นที่ประมาณ 14 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  8,748 ไร่ ประกอบด้วย หมู่ที่ 1,หมู่ที่  2,หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7  อยู่ห่างจากจังหวัดสมุทรปราการ ประมาณ 67  กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 45 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ  20  กิโลเมตร
 
 ลักษณะภูมิอากาศ
      แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน และฤดูหนาวตั้งแต่เดือนตุลาคม-มกราคม  อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 27 - 30 องศาเซลเซียส  มีความชื้นในอากาศสูง
 
 สภาพภูมิประเทศ
      สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มมีลำคลองหลายสายไหลผ่าน เหมาะสำหรับการประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม  ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ มีชุมชนใหญ่อยู่บริเวณ ตลาดคลองสวนเป็นร้านค้าอาคารไม้เก่าแก่ริมคลองประเวศบุรีรมย์ ซึ่งเป็นแหล่งค้าขายและที่ท่องเที่ยวสำคัญ และมีชุมชนเกษตรกรรมอยู่บริเวณหมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 7
 
 เขตการปกครอง
      ในเขตเทศบาลตำบลคลองสวน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, หมู่ที่  2, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 6  และหมู่ที่ 7    และจัดตั้งชุมชนทั้งหมดจำนวน  10  ชุมชน คือชุมชนบ้านคลองสวน หมู่ที่  1 ก,ชุมชนบ้านคลองสวน หมู่ที่  1 ข, ชุมชนบ้านคลองสวน หมู่ที่  2, ชุมชนบ้านคลองสวน หมู่ที่ 3  ก, ชุมชนบ้านคลองสวน หมู่ที่ 3  ข, ชุมชนบ้านคลองสวน  หมู่ที่  4,  ชุมชนบ้านคลองสวน หมู่ที่           5 ก, ชุมชนบ้านคลองสวน  หมู่ที่  5 ข, ชุมชนบ้านคลองสวน หมู่ที่  6 และชุมชนบ้านคลองสวนหมู่ที่ 7
 
 
   
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd